ติดต่อเรา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่อยู่

1/1 ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง,
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

E-mail qa_kvc@kvc.ac.th

Tel: 043 236 538