การประชุมอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

Nfl Preseason Discussion
27 May 2021
Cool Cat Casino No Deposit Bonus Codes $100 Free Chip Nov 2021
27 May 2021

การประชุมอนุมัติรายงานผลการประเมินตนเอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย อาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ดำเนินการ ประเมินคุณภาพ ภายใน ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.5 6 และนำเสนอเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติ ผลการประเมิน ณ ห้องเอแปค วันที่25 พฤษภาคม 2563