การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ APACC

Best Playing Websites Non Betting Needs Most useful Little Gamble Gambling enterprises
20 January 2021
Quick Secrets About Dominican Republic Brides
20 January 2021

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ APACC

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) โดยมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Criterion 1-7 เพื่อรับการประกันคุณภาพAPACC